Certifikat:
SC0312-18
Kiilto AB
Box 7080
187 12 TÄBY
Tätskiktssystem för golvbrunnar: Purus Line, Unidrain ränna 1001-1004 och Blücher Waterline 398 respektive för hörngolvbrunnar: Purus Corner, Unidrain hörnbrunn 2011 och Blücher Drain Trio i kombination med tätskikt: Kiilto KeraSafe+ Foliesystem, för golv med ytskikt av kakel eller klinker. Vid tätning mot brunn används Kiilto KeraSeal Tätningslim, Kiilto K2 Tätskikt och Kiilto KeraSafe+ Våtrumsfolie.
System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering.
2023-07-03