Byggprodukter

Här kan du hitta alla giltiga byggproduktcertifikat, utfärdade av RISE. Certifikaten är uppdelade i produktområden med undergrupper i listen till vänster. Pdf-certifikatet ligger längst ned när du klickat på aktuellt certifikatsnummer.

Certifikat enligt CPR
När det gäller certifikat utfärdade enligt Byggproduktförordningen (CPR) så publicerar vi endast förteckningar över utfärdade certifikat.
Pdf-kopior av dessa certifikat publiceras inte av oss. Bakgrunden till att inte publicera pdf-kopior av dessa certifikat är bl. a. att Byggproduktförordningen (CPR) kräver att tillverkaren skall upprätta en prestandadeklaration. Det är genom denna prestandadeklaration som egenskaperna för de produkter som sätts på marknaden ska redovisas och presenteras för marknaden. Vi har tidigare publicerat pdf-kopior av certifikat utfärdade enligt Byggproduktdirektivet (CPD), som ersattes av CPR den 1 juli 2013. Det var då vissa produktområden som publicerades. Med start under våren 2014 kommer vi successivt att ta bort dessa pdf-kopior från hemsidan, allteftersom certifikaten utfärdade enligt CPD överförs till CPR. Listor över utfärdade CPR-certifikat kommer alltså även fortsättningsvis att presenteras på vår hemsida, men pdf-kopior av certifikaten kommer inte längre att publiceras. Information om digitalt signerade certifikat I de fall vi publicerar certifikat i PDF-format övergår vi successivt till digitalt signerade PDF-dokument. Dokumenten får en bättre läskvalitet, dessutom blir filstorleken betydligt mindre, jämfört med scannade pappersdokument. Med ett digitalt signerat dokument kan du säkerställa att det ursprungliga innehållet i originaldokumentet är oförändrat. För att kunna verifiera ett digitalt signerat dokument, från RISE, kan det krävas en inställning i din dator. Information om dessa inställningar finns på länken till höger.
Söktips
Tips! När du söker efter utfärdade certifikat kan du tex söka på certifikatsnummer, innehavare, eller produktnamn. Om du hittat ett certifikat och vill ha alla eventuella liknande certifikat listade klicka på länken "Visa liknande certifikat" längst ned. Listan kan sorteras t ex efter märkningstyp, t ex CE-märkning, P-märkning, Typgodkännande "gaffel".

Certifikat

CertifikatMärkningCertifikatInnehavareProdukt / ProduktnamnProduktinformation
  • 1
Det finns inga poster