Byggprodukter

Här kan du hitta alla giltiga byggproduktcertifikat, utfärdade av RISE. Certifikaten är uppdelade i produktområden med undergrupper i listen till vänster. Pdf-certifikatet ligger längst ned när du klickat på aktuellt certifikatsnummer.

Listan kan sorteras t ex efter märkningstyp, t ex CE-märkning, P-märkning, Typgodkännande "gaffel".

Certifikat enligt CPR: När det gäller certifikat utfärdade enligt Byggproduktförordningen (CPR) så publicerar vi endast förteckningar över utfärdade certifikat. Pdf-kopior av dessa certifikat publiceras inte av oss. Byggproduktförordningen (CPR) kräver att tillverkaren skall upprätta en prestandadeklaration. Det är genom denna prestandadeklaration som egenskaperna för de produkter som sätts på marknaden ska redovisas och presenteras för marknaden.

Certifikat

CertifikatsnrMärkningCertifikatsnrInnehavareProdukt / ProduktnamnProduktinformation
  • 1
Det finns inga poster