Certifierade produkter

Välkommen till RISE förteckningar över certifierade produkter. Här hittar du förteckningar över de produkter som är certifierade av RISE. Förteckningarna är uppdelade efter teknik- och produktområden. Välj lämpligt område i menyn och klicka vidare. Det går även bra att göra fritextsökningar i sökfunktionen.

Vi certifierar en mängd produkter, fördelat på olika områden, och ett antal olika märkningar. Förteckningarna är uppdelade i teknikområden som ses i menyn till vänster. Under respektive teknikområde hittar man sedan mer produktspecifika områden.

Inom varje produktområde kan det förekomma olika märkningstyper, vilket då framgår i förteckningen.
De vanligaste är CE-märkning, "gaffel"-märkning dvs Boverkets godkännandemärkning, RISE eget P-märke. Utöver detta finns några andra märkningar som ibland kan vara knutna till en speciell produkttyp.

Om ni saknar något område så kan det bero på att det är ett område som inte publiceras. Vi certifierar en rad produkter som av olika skäl inte presenteras i dessa förteckningar.

Certifikat

CertifikatMärkningCertifikatInnehavareProdukt / ProduktnamnProduktinformation
  • 1
Det finns inga poster