Tappvatten

Typgodkännande och tillverkningskontroll

Typgodkännande är ett nationellt system för att bedöma och verifiera byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler.

Typgodkända byggprodukter har bedömda egenskaper i de delar som anges i typgodkännandet. Byggprodukten är alltså bedömd i de avseenden som uttryckligen anges i typgodkännandet genom referenser till Plan- och bygglagen och avsnitt i BBR – Boverkets Byggregler.
Typgodkännande av byggprodukter är en ackrediterad certifiering.
Tillverkningen har kopplats till en kvalitetssäkrande tillverkningskontroll med krav på tredjepartskontroll.
RISE publicerade typgodkännande är till stor hjälp för både brukare och innehavare.
Ett typgodkännande hjälper byggherren/användaren att intyga att byggprodukten uppfyller de svenska byggreglerna när den används och installerats enligt den avsedda användningen som beskrivs i typgodkännandet och den tillhörande handlingen (monteringsanvisningen).
Tillhörande handling publiceras tillsammans med typgodkännandet.
Innehavare kan hänvisa till typgodkännanden och visa att produkten är testad och certifierad av tredjepart och uppfyller de svenska byggreglerna.

Certifikat

CertifikatsnrMärkningCertifikatsnrInnehavareProdukt / ProduktnamnProduktinformation
  • 1
Det finns inga poster