Arkivbeständiga produkter

När myndigheter framställer dokument som skall bevaras måste de använda materiel som uppfyller kraven i Riksarkivets föreskrifter. Det enklaste sättet för en myndighet att verifiera att rätt materiel används är att välja certifierade produkter. Det är också det enklaste sättet för en leverantör att bevisa för myndigheten att produkten uppfyller Riksarkivets krav. RISE Research Institutes of Sweden AB är det enda ackrediterade certifieringsorgan som kan utfärda certifikat om överensstämmelse med Riksarkivets föreskrifter.

Läs mer om certifiering av skrivmateriel genom att följa länken under rubriken "Länkar". På den sidan finns förutom mera information, certifieringsregler, ansökningsblanketter mm. Där finns också en länk till certifierade dokumentskåp. De certifierade produkterna finns presenterade i listor, som är uppdelade i produktområden.

Certifikat

CertifikatsnrMärkningCertifikatsnrInnehavareProdukt / ProduktnamnProduktinformation
  • 1
Det finns inga poster