Temporära konstruktioner (ställningar, stegar, arbetsbockar)

Produkterna som presenteras på dessa sidor uppfyller kraven för Typkontroll och certifiering av "Temporära konstruktioner", SPCR 064. Dessa regler anger villkor för typkontroll av prefabricerade temporära konstruktioner för bekräftelse av krav i Arbetsmiljöverkets (tidigare Arbetarskyddsstyrelsens) regler. Följande temporära konstruktioner omfattas av reglerna: - Systemställningar, hantverkarställningar och rullställningar, - Kopplingar till rörställningar, - Stegar och arbetsbockar.

De tekniska kraven, som avser främst bärförmåga, stabilitet och säkerhet vid användning, överensstämmer med kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd. Typkontrollen bedrivs inom ramen för Swedacs ackreditering och bekräftas genom att ett typkontrollintyg utfärdas. Förteckningar över certifierade produkter inkl typkontrollintyg nås via underrubrikerna i vänsterlisten (välj område).

Ställningar

Reglerna följer kraven för typkontroll i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2013:4 "Ställningar" samt kraven i fastställda europeiska standarder, för närvarande SS-EN 12810-1 och -02, SS-EN 12811-1, -2 och -3 samt SS-EN 1004.

Kopplingar till rörställningar

Reglerna följer kraven för typkontroll i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2013:4 "Ställningar" samt kraven i de europeiska standarderna SS-EN 74-1, -2 och -3.

Stegar och arbetsbockar

Reglerna följer kraven för typkontroll i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2004 "Stegar och arbetsbockar" samt kraven i den tidigare svenska standarden SS 2091, utgåva 4.

Märkning

Märkningen skall uppfylla krav som gäller för respektive typkontrollerad produkt (se exempel på märkning i certifieringsreglerna).

Certifikat

CertifikatsnrMärkningCertifikatsnrInnehavareProdukt / ProduktnamnProduktinformation
  • 1
Det finns inga poster