Digitala trygghetslarm

Dessa regler omfattar digitala trygghetslarm, larmsändare (Local Unit and Controller, LUC) respektive larmmottagare (Alarm Receiving Centre, ARC). Syftet med certifieringen är att visa att produkterna uppfyller kravet på interoperabilitet, enligt standard SS 91100. Målet med nämnda standard är att larmmottagare och larmsändare av olika fabrikat ska kunna kommunicera med varandra.

Relaterad information

Länkar
Kontakter

Certifikat

CertifikatsnrMärkningCertifikatsnrInnehavareProdukt / ProduktnamnProduktinformation
  • 1
Det finns inga poster