Bläck till bläckstråleskrivare / Ink for inkjet printers

Godkännande avser skriftframställning på arkivbeständigt och åldringsbeständigt papper. Bläcket uppfyller kraven i SS-ISO 11798, utgåva 1, som utgör Riksarkivets krav genom hänvisning i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav och certifiering, RA-FS 2012:8, 4 kap, 4§. Riksarkivet har medgivit undantag för de krav på färgernas beständighet hos flerfärgade utskrifter som anges i SS-ISO 11798. Kraven, som specificeras i RA-FA 2012:8, är avpassade så att informationsinnehållet inte förändras även om färgen ändras mer än vad som är tillåtet i SS-ISO 11798. Bläck som inte uppfyller kraven i SS-ISO 11798 men som uppfyller kraven i RA-FS 2012:8, kap. 4, 4 § är i nedanstående förteckningar försedda med */ efter bläckets beteckning.

Certifikat

CertifikatsnrMärkningCertifikatsnrInnehavareProdukt / ProduktnamnProduktinformation
  • 1
Det finns inga poster