Fjärrvärmecentraler P-märkta/District Heating Substations

Produkterna som presenteras nedan på denna sida uppfyller kraven i RISE (fd SP) och Energiföretagens (f d Svensk Fjärrvärme) Certifieringsregler för Fjärrvärmecentraler, SPCR 113. Dessa certifieringsregler anger villkor för certifiering, tekniska krav samt krav för fortlöpande kontroll av tillverkningen av fjärrvärmecentraler.

Dåvarande Svensk Fjärrvärme och SP har anpassat dessa certifieringsregler så att de följer de gemensamma regler som utarbetets för denna kvalitets- och funktionskontroll av fjärrvärmecentraler.

Dokumentet CERTIFIERING AV FJÄRRVÄRMECENTRALER F:103-7, som fastställts av Svensk Fjärrvärme, reglerar rutiner och provmetod. F:103-7 är utgiven i april 2009. Dokumentet ingår i som en bilaga i SPCR 113. Uppfylls ställda krav på produkten och överenskommelser med tillverkaren kan en certifiering utföras av RISE Certifiering. En certifierad produkt skall förses med ett kvalitetsmärke som består av RISE P-märke och fjärrvärmesymbolen, se ovan.

Listan nedan redovisar gällande certifikat för P-märkta fjärrvärmecentraler.
Ytterligare information om innehavare, produkt samt den provningsrapport som ligger till grund för certifikatet finns under respektive certifikat (klicka på certifikatsnumret).

Provningsrapporter tillhörande dagens gällande certifikat finns publicerat tillsammans med respektive certifikat . Provnings rapporter för utgångna modeller och certifikat kan nås med hjälp av länk till höger. Till höger finns även en länk till Energiföretagens hemsida där ytterligare information om fjärrvärme finns.

Från och med 2016 utfärdas certifikaten med 2 års giltighetstid. Efter de 2 åren kan certifikatet förlängas med ytterligare 3 år. Se PM i länk till höger.

 

 

 

 

Certifikat

CertifikatsnrMärkningCertifikatsnrInnehavareProdukt / ProduktnamnProduktinformation
  • 1
Det finns inga poster