Produkter för fjärrvärme

RISE har tillsammans med Energiföretagen (fd Svensk Fjärrvärme) tagit fram regler för certifiering av fjärrvärmecentraler, fjärrvärmerör och avstängningsventiler för fjärrvärme- och fjärrkylesystem. Certifierade produkter får märkas med ett godkännandemärke som består av RISE P-märke och fjärrvärmesymbolen.

För att få mer information om respektive produktgrupp, samt hitta en förteckning över certifierade produkter, klicka på respektive område i menyn till vänster. Mera information om fjärrvärme hittar du också på Energiföretagens hemsida, se länk till höger.

Certifikat

CertifikatMärkningCertifikatInnehavareProdukt / ProduktnamnProduktinformation
  • 1
Det finns inga poster