Certifikat:
SC0208-16
ID Lock AS
Stasjonsveien 46
NO-4460 Moi
Norge
Elektromekaniskt lås ID Lock 150 - inbrottsskydd
Produkten uppfyller kraven som komponent i ”Godkänd låsenhet” för fast montering, klass 3 enligt SSF 3522, utgåva 1.
Produkten uppfyller även kraven i RISE certifieringsregler, SPCR 177, ”Certification rules for products regarding their burglary resistance”.
2023-10-28