Certificate:
SC0527-18
FM Mattsson Denmark ApS
Hvidkærvej 48
5250 Odense SV
Danmark
Inbyggnadsbox för Damixa Concealed och Mora INXX II
Inbyggnadsbox för sanitetsarmatur tillverkas av rostfritt stål. Inbyggnadsboxen är försedd med Apex Seal
Solution manschett för anslutning till våtrummets tätskiktssystem, se separat typgodkännande C900217.
Boxen levereras med erforderligt antal rörgenomföringar för skyddsrör med ytterdiameter 25 eller 28 mm
samt erforderligt antal täcklock för de hål som inte utnyttjas för rörgenomföringar.
Inbyggnadsboxen är avsedd för inbyggnad av tappvattenarmaturer i väggkonstruktioner i våtutrymmen för
att ge en inspekterbar vattenskadesäker installation.
Dräneringsrör från boxen skall ledas till utrymme där eventuellt utläckande vatten snabbt kan upptäckas och
inte orsaka skador.
Boxen skall anslutas med typgodkända produkter.
12/28/2028
Areas