Certificate:
SC0527-18
FM Mattsson Denmark ApS
Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark
Damixa Inbyggnadsbox för sanitetsarmatur
Damixa Inbyggnadsbox för sanitetsarmatur tillverkas av rostfritt stål. Boxen levereras med erforderligt antal rörgenomföringar för skyddsrör med ytterdiameter 25 eller 28 mm samt erforderligt antal täcklock för de hål som inte utnyttjas för rörgenomföringar.
Installation skall utföras enligt branschregler ”Säker Vatteninstallation” och med tätskikt som är testat enligt EAD 030436-00-0503 / EAD 030352-00-0503 / Etag 022 och avsett för anslutning mot inbyggnadsboxens limfläns av rostfritt stål.
Inbyggnadsboxen är avsedd för inbyggnad av tappvattenarmaturer i väggkonstruktioner i våtutrymmen för att ge en inspekterbar vattenskadesäker installation.
Dräneringsrör från boxen skall ledas till utrymme där eventuellt utläckande vatten snabbt kan upptäckas och inte orsaka skador.
Boxen skall anslutas med typgodkända produkter.
10/7/2023
Areas