Samlingstält

De samlingstält som finns med i förteckningen längre ner på denna sida uppfyller kraven enligt "Statens räddningsverks föreskrifter om besiktning av samlingstält" SRVFS 1995:1.

Föreskrifterna innehåller krav på tältdukens brandtekniska egenskaper, utrymningssäkerhet, bärförmåga, säkerhet mot brands uppkomst och spridning samt elsäkerhet.

Besiktningen bedrivs inom ramen för Swedacs ackreditering och bekräftas genom godkännandebevis.

Märkning

Varje tältduk till godkänt samlingstält skall vara märkt enligt följande:

Typgodkänd tältduk där typgodkännandet kan åberopas:
◾typgodkännandenummer
◾tillverkningsår
◾duktillverkare
◾dukbeteckning

Icke typgodkänd tältduk eller tältduk vars typgodkännande inte längre kan åberopas:
◾SP logotyp
◾referens till brandprovningsrapport
◾datum för märkningen

Systemtält (tält som tillverkas i serier i lika utföranden):
◾duktillverkare
◾dukbeteckning
◾tillverkningsår
◾tältinnehavare eller godkännandebevisnummer

Förteckning

Samlingstält för vilka tiden har gått ut för verifiering av tältdukarnas brandegenskaper (genom provning) eller för vilka giltighetstiden för godkännandebeviset har gått ut tas automatiskt bort från publicering.

Certifikat

CertifikatMärkningCertifikatInnehavareProdukt / ProduktnamnProduktinformation
  • 1
Det finns inga poster