Certifikat:
SC1478-11
Sopro Bauchemie GmbH
Wiesbaben HRB 6286
Biebricher Straße 74
DE-65203 WIESBADEN
Tyskland
System bestående av Tätskiktssystem i kombination med väggnära monterad Golvbrunn
Täthetssystem för golvbrunn Unidrain linjära golvbrunnar typ 1001-1004 och Unidrain hörngolvbrunn 2001 i kombination med tätskikt Sopro AEB 640 foliesystem för golv med ytskikt av kakel/klinker.
System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering
2024-04-28