Certifikat:
SC1477-11
Sopro Bauchemie GmbH
Wiesbaben HRB 6286
Biebricher Straße 74
DE-65203 WIESBADEN
Tyskland
System bestående av Tätskiktssystem i kombination med väggnära monterad Golvbrunn
Täthetssystem för golvbrunn Purus Line/Corner i kombination med tätskikt Sopro AEB 640 och fästmassa RACOFIX MKS 819 foliesystem för golv med ytskikt av kakel/klinker.
System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering.
2024-04-16