Certifikat:
SC0365-16
Geberit AB
Box 140
295 22 BROMÖLLA
System bestående av tätskiktssystem i kombination med väggnära monterad golvbrunn
Tätskiktssystem för golvbrunn med väggnära placering i kombination med tätskiktssystem. Systemet består av Geberit CleanLine Golvränna i kombination med Alfix foliesystem som är avsett för golv och vägg. Brunnen har fabriksmonterad tätskiktsfolie för anslutning till tätskiktssystemet. Vid anslutning av brunnens fabriksmonterade tätskiktsfolie till Alfix våtrumsmatta används Alfix 2K Tätningsmassa.
Systemet skall monteras enligt gällande monteringsanvisning (se tillhörande handlingar). Systemet är avsett för ytskikt av kakel/klinker
System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering.
2023-10-01