Certifikat:
SC0055-13
Bostik AB
Box 903
251 09 HELSINGBORG
System bestående av Tätskiktssystem i kombination med väggnära monterad Golvbrunn
Täthetssystem för golvbrunn PURUS Line och PURUS Corner i kombination med Bostik Våtrumssystem VTg10 och Bostik VTgF Universal för golv med ytskikt av keramiska plattor. Specifikation av ingående produkter i respektive tätskiktsystem; se nedan under punkten Handelsnamn.
System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering
2024-06-19