Besiktningsman utemiljö

Certifierad besiktningsman för utemiljö arbetar med besiktningar av anläggningar med växter och mark, inklusive natursten, asfalt och mark-betong. Certifieringsreglerna är framtagna i samarbete med Föreningen Besiktningsman för utemiljö (BEUM).

Certifikat

CertifikatCertifikatInnehavareAdress
  • 1
Det finns inga poster